Probiotika är kost som innehåller bakterier med avsikten att stärka immunförsvaret och tarmfloran. Inom vissa tänkta medicinska användningsområden har man kunnat visa på viss effekt, men i de flesta fall är effekten inte påvisbar eller inte tillräckligt stor för att motivera behandlingsmetoden. Det saknas vetenskaplig dokumentation för nyttan av probiotika och de försök som gjorts med att försöka förebygga allergier och andra sjukdomar bland barn har gett nollresultat.

 

Faktum är att vi redan har bakterier i oss och på oss, som uppnår till en mängd som är större än mängden celler vi har i kroppen. Varifrån får vi då vår tarmflora? Svaret är att vi får den från den biologiska föräldern som föder oss. I samband med att barn föds omslutande utsätts de för ett av de mest bakteriefyllda ställena på kroppen. Om denna personens bakterieflora är störd så ärver vi den. Därefter bygger vi upp vår tarmflora genom att suga på saker, äta saker och utsättas för bakterier och patogener från vår omgivning. Våra biologiska föräldrar har ärvt sin tarmflora från sina föräldrar och detta innebär att barnbarnet kan ärva förförälderns tarmflora. Det är välkänt att barn som föds via kejsarsnitt oftare blir allergiska eller drabbas av autoimmuna sjukdomar, vilket sannolikt beror på att de inte utsätts för den biologiska förälderns tarmflora i samband med förlossningen. Vi får i oss våra första goda bakterier från förälderns hud och bröstmjölk.

 

Vad man också kan se är att personer som lever nära naturen och inte äter snabbmat eller processad mat ofta är friskare och har en bättre tarmflora än de som är uppväxta i västvärlden och har ätit ”onaturlig” mat sedan barndomen. De som äter naturnära mat har inte de autoimmuna sjukdomar (som Crohn, US, MS, astma osv) som är vanliga i västvärlden – och som också blir allt vanligare i länder dit den processade maten skickas. Nobelpristagaren i medicin, Elie Metchnikoff (1845-1916) brukar nämnas som upptäckaren av goda probiotikabakteriers betydelse för människans immunsystem och immunitet.

 

Det som tycks störa tarmfloran mest är dock antibiotika, enligt en nyligen publicerad doktorsavhandling, då dessa dödar ut bakterier – både bra och dåliga. Det gjordes en studie vid University of Western Australia som gick ut på att skaffa sig kunskap om hur probiotikan påverkade barndomsallergier, där barnen antingen fick placebopiller eller probiotikapiller. De som fick probiotikan utvecklade känslighet mot allergener. Resultatet visar alltså på att probiotika kan vara allergiframkallande för barn.

 

Probiotika sägs finnas i t.ex. fragmenterad mat (exempelvis surkål), men forskare menar på att vi istället borde använda prebiotika (olika fibrer som stärker de redan befintliga goda bakterierna i kroppen samt ökar på tillväxten av dessa). Mat som sägs innehålla mycket prebiotika är t.ex. havre, råg, korn, bananer, baljväxter, lök, tomater, svartrot, jordärtskocka och sparris.

Det är bättre att hålla din vikt ner.  För årtionden sedan början av nittonhundratalet forskare har hävdat vad som är det bästa sättet att hålla optimal hälsa och vikt. Ta reda på vad som forskning har fört här.