Livsmedel är antingen syra- eller basbildande. Kroppens pH-värde bör ligga inom intervallet 7,35-7,35 och kroppen har flera olika buffertsystem* för att se till så värdet ligger där det ska. Om pH-värdet hamnar utanför intervallet orsakas sjukdom; vid ett för högt pH uppkommer alkalos och vid ett för lågt pH orsakas acidos. Det finns teorier om att metabolisk acidos kan bidra till en rad olika negativa hälsoeffekter, samtidigt som en basbildande diet anses främja hälsan genom exempelvis förbättrad benhälsa, tarmflora, immunförsvar, blodtryck, minskad risk för cancer, njurstensformation och trötthet.

 

(* De fyra viktigaste buffertsystemen i kroppen utgörs av vätekarbonat, fosfat, hemoglobin och olika proteiner. Dessa fyra ämnen kan förekomma både i en syraform och en basform, vilket ger dem sin buffrande förmåga. De fyra buffertsystemen är beroende av varandra och om det sker en ändring av någon av dem påverkas de andra också. Även lungorna och njurarna deltar i dessa buffertsystem då sura och basiska ämnen kan föras ut ur kroppen via utandningsluften och urinet.)

 

Det behövs dock mer forskning för att kunna bekräfta alla hypoteser och både alkalos och acidos betecknas som sjukdomstillstånd (metabolisk acidos betecknas ej som ett sjukdomstillstånd). Metabolisk acidos uppkommer genom en övervägande surgörande diet, där sura metaboliter ansamlas i blodet, dock påverkar det blodets kemi och kroppens pH-värde mycket litet. Det är ofta äldre som drabbas av detta, då de kan ha nedsatt njurfunktion, men även yngre kan råka ut för det om de äter en surgörande diet.

 

Ett livsmedels faktiska pH-värde säger ingenting om dess bas- eller syrabildande förmåga. Det är därför viktigt att skilja på dessa egenskaper. Både citron och lime har låga pH-värden, men vid omsättning i kroppen är de basbildande. Kyckling är ett annat exempel som inte har ett surt pH-värde men som vid nedbrytning i kroppen är syrabildande.

 

Syrabildande mat är till exempel:

Coca-cola, kött, fisk, mejeriprodukter, socker, kaffe och alkohol. Grönsaker har oftast en alkalisk effekt men det finns vissa undantag från detta, såsom brysselkål, sparris, ärter, bönor, linser och sojabönor.

 

Basbildande mat är till exempel:

De flesta grönsaker, bär och frukter. Även nötter och frön har alkalogena egenskaper. Gröna bladgrönsaker (såsom spenat, mangold, grönkål etc) har en högre basbildande förmåga. Grödor påverkas dock av jorden de odlas i; om jorden är försurad är den basiska effekten mindre, det sägs dock att ekologiskt odlade grödor har en bättre mineralsammansättning och därigenom också är mer basbildande.

tillbaka till vår huvudsida och fortsätta resan på hur man lever det goda modern hektiska liv. Med hjälp av din kropp med enkla tips, tricks och råd.