Probiotika

Probiotika är kost som innehåller bakterier med avsikten att stärka immunförsvaret och tarmfloran. Inom vissa tänkta medicinska användningsområden har man kunnat visa på viss effekt, men i de flesta fall är effekten inte påvisbar eller inte tillräckligt stor för att motivera behandlingsmetoden. Det saknas vetenskaplig dokumentation för nyttan av probiotika och de försök som gjorts [...]