Syra Basbalansen Kroppen

Livsmedel är antingen syra- eller basbildande. Kroppens pH-värde bör ligga inom intervallet 7,35-7,35 och kroppen har flera olika buffertsystem* för att se till så värdet ligger där det ska. Om pH-värdet hamnar utanför intervallet orsakas sjukdom; vid ett för högt pH uppkommer alkalos och vid ett för lågt pH orsakas acidos. Det finns teorier om [...]