Candida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candida är en jästsvamp som finns naturligt hos djur, människor, frukter och blad. Hos människor finns det normalt i magtarmkanalen och i mindre mängd i munnen, tjocktarmen och slidan. Var i kroppen candidasvampen finns beror på vilken sort det är; candida glabrata finns framför allt i tjocktarmen och candida albicans finns främst i munhålan.

Candida albicans är en jästliknande svampsort som är vanligt förekommande. Den är en vanlig orsak till kronisk mukokutan kandidos, vilket är en kronisk svampbeläggning i kroppen. Det går dock att ha denna svampsort utan att det orsakar obehag, vilket är det vanligaste.

Vanligtvis har man inga problem med candidasvampen men vid tillväxt kan det leda till infektioner i kroppen. Det som kan trigga igång tillväxt är saker såsom dåligt anpassade tandproteser, järnbristanemi, dåligt inställd diabetes, olika ärftliga immunbristtillstånd och behandling med bredspektrumantibiotika.

Andra saker som kan bidra till att candidan växer eller finns kvar i stor mängd i kroppen kan vara saker som stress, zinkbrist, glutenintolerans, intag av alkohol, dålig kost och socker.

Enligt alternativmedicinsk litteratur är symptomen på detta irritabel tjocktarm, förstoppning, allergier, nedstämdhet, yrsel, stela leder, dåligt minne, irritation, utslag, nästäppa, akut magkatarr, försämrad syn, muskelvärk, nässelfeber, balanssvårigheter, känslighet mot parfymer, kraftigt matbegär, aptitlöshet, huvudvärk och så vidare.

Rapporter säger att det går att eliminera candidasvampen genom nystainbehandling, sockersvält, undvikande av produkter med jästämnen (bröd, öl, vin, svamp, jordnötter). Det räcker dock inte att äta en diet utan dessa födoämnen en viss tid bara, då candidan fortfarande finns kvar i kroppen och kommer växa till sig om man börjar äta det igen. Dessutom kan uteslutande av flera födoämnen leda till näringsbrist eller olika bristsjukdomar vilket i sin tur kan leda till tillväxt av candidan.

Allt detta är dock någonting skolmedicinen (Petri 2003) förkastar då hen menar att det helt saknas vetenskapliga bevis för dessa idéer.

Om man drabbats av en infektion av candida bör läkare uppsökas om den inte går över av sig själv. Besvären finns vanligtvis på huden, i munnen och i slidan. De som har störst sannolikhet att drabbas av detta är spädbarn, gravida och äldre.