Användarvillkor:
Följande villkor gäller för all användning av nontechcity.com webbplats och allt innehåll, tjänster och produkter som finns på eller via hemsidan (tillsammans, webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av icke Tech City ( “NonTechCity”). Webbplatsen erbjuds under förutsättning att ni accepterar utan förbehåll alla villkor häri och alla andra driftsregler, policies (inklusive, utan begränsning, NonTechCity s Integritets) och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats från NonTechCity (kollektivt “avtalet”).
Vänligen läs detta avtal noggrant innan du eller använder webbplatsen. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen, godkänner du att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte accepterar alla villkor i detta avtal, då du inte kan få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande av NonTechCity är acceptans uttryckligen begränsad till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gammal.
1. Din nontechcity.com konto och Site. Om du skapar en blogg / webbplats på hemsidan, är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker på kontot och andra åtgärder som vidtagits i samband med bloggen. Du måste inte beskriva eller tilldela nyckelord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt, bland annat på ett sätt som syftar till att handla på namnet eller rykte andra, och NonTechCity kan ändra eller ta bort någon beskrivning eller nyckelord som anses vara opassande eller olagligt, eller annars kan orsaka NonTechCity ansvar. Du måste omedelbart meddela NonTechCity av otillåtna användning av din blogg, ditt konto eller andra brott mot säkerheten. NonTechCity ansvarar inte för handlingar eller försummelser av dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppstått på grund av sådana handlingar eller underlåtenhet.
2. ansvar bidragande. Om du driver en blogg, kommentera på en blogg, efter material till webbplatsen, posta länkar på webbplatsen, eller på annat sätt (eller tillåta någon tredje part att göra) material tillgängligt via webbplatsen (sådant material, “Innehåll” ), Du är helt och hållet ansvarig för innehållet i, och någon skada till följd av att innehållet. Så är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorprogram. Genom att göra innehåll tillgängligt, garanterar du att:
o nedladdning, kopiering och användandet av innehållet inte kommer att inkräkta på äganderätt, inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke eller handelshemligheter, av någon tredje part;
o Om din arbetsgivare har immateriella rättigheter som du skapar, har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att skriva eller göra tillgängligt innehåll, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) säkrade från din arbetsgivare ett undantag som till alla rättigheter i eller till innehållet;
o du har till fullo uppfyllt någon tredje part licenser avseende innehållet, och har gjort allt som behövs för att framgångsrikt passera till slutanvändarna alla nödvändiga villkor;
o innehållet inte innehåller eller installerar några virus, maskar, malware, trojanska hästar eller andra skadliga eller destruktivt innehåll;
o Innehållet är inte spam, är inte maskin- eller slumpmässigt genererade, och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som syftar till att driva trafik till webbplatser från tredje part eller öka sökmotor ranking av tredje parts webbplatser, eller till ytterligare olagliga handlingar ( såsom phishing) eller vilseleda mottagare som till källan av materialet (t.ex. spoofing);
o Innehållet inte pornografiskt, inte innehåller hot eller hetsa våld mot personer eller enheter, och inte bryter mot sekretess eller offentlighet rättigheter någon tredje part;
o din blogg inte får annonseras via oönskade elektroniska meddelanden som spam länkar på nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade PR-metoder;
o din blogg inte namnges på ett sätt som vilseleder läsarna att tro att du är en annan person eller företag. Till exempel, är din blogg webbadress eller namn inte namnet på en annan än dig själv eller någon annan än ditt eget företag personen; och
o du har, när det gäller innehåll som inkluderar datakod, korrekt kategoriserad och / eller beskrivit typen, natur, använder och effekterna av de material, även uppmanas att göra det av NonTechCity eller på annat sätt.
Genom att skicka innehåll till NonTechCity för integration på din webbplats, ger du NonTechCity en världsomfattande, royaltyfri och icke-exklusiv licens att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart i syfte att visa, distribuera och marknadsföra din blogg . Om du tar bort innehåll, kommer NonTechCity rimliga åtgärder för att ta bort den från hemsidan, men du är medveten om att cachning eller hänvisningar till innehållet kan inte göras omedelbart tillgänglig.
Utan att begränsa någon av dessa garantier har NonTechCity rätt (men inte skyldigheten) att på NonTechCity eget gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som i NonTechCity rimliga åsikt, bryter mot någon NonTechCity policy eller på något sätt skadlig eller stötande, eller (ii) avsluta eller neka åtkomst till och användning av webbplatsen till någon person eller enhet av någon anledning, i NonTechCity eget gottfinnande. NonTechCity har ingen skyldighet att tillhandahålla en återbetalning av belopp som tidigare betalats ut.
3. Betalning och förnyelse.
o Allmänna villkor.
Genom att välja en produkt eller tjänst, samtycker du till att betala NonTechCity engångs och / eller månatliga eller årliga abonnemangsavgifter som anges (ytterligare betalningsvillkor kan ingå i annan kommunikation). Tecknings betalningar kommer att debiteras på en pre-pay basis på den dag du registrerar dig för en uppgradering och kommer att omfatta användningen av denna tjänst för en månad eller år abonnemangsperiod som anges. Betalningar inte återbetalas.
o Automatisk förnyelse.
Om du inte meddelar NonTechCity före utgången av den tillämpliga abonnemangsperioden som du vill avbryta en prenumeration, kommer din prenumeration förnyas automatiskt och du tillåter oss att samla den då tillämpliga års- eller månadsavgift för sådan teckning (samt eventuella skatter) med hjälp av alla kreditkort eller andra betalningsmekanism vi har på skiva för dig. Uppgraderingar kan avbrytas när som helst genom att skicka in din ansökan till NonTechCity skriftligen.
4. Tjänster.
o avgifter; Betalning. Genom att registrera dig för en Tjänstesektorn står du med att betala NonTechCity gällande setup avgifter och återkommande avgifter. Gällande avgifter kommer att faktureras räknat från den dag dina tjänster är etablerade och i förväg för att använda sådana tjänster. NonTechCity förbehåller sig rätten att ändra villkoren och avgifter betalnings på trettio (30) dagar skriftligt meddelande till dig. Tjänster kan avbrytas genom att du när som helst på trettio (30) dagars skriftligt meddelande till NonTechCity.
o Stöd. Om tjänsten ingår tillgång till prioriterad support. “E-postsupport” förmågan att göra förfrågningar om teknisk support assistans via e-post när som helst (med rimliga ansträngningar NonTechCity att svara inom en arbetsdag) om användningen av VIP-avdelningar. “Priority” innebär att stöd ges företräde framför stöd för användare av standard- eller fria nontechcity.com tjänster. Allt stöd kommer att ges i enlighet med NonTechCity standardtjänster praxis, rutiner och policies.
5. ansvar besökare på webbplatsen. NonTechCity har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, publiceras på webbplatsen, och kan därför inte hållas ansvarig för att materialets innehåll, användning eller verkningar. Genom att driva webbplatsen, inte NonTechCity inte representera eller antyda att det stöder materialet finns postas, eller att man anser sådant material vara korrekt, användbar eller icke-skadligt. Du ansvarar för att vidta försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojanska hästar och andra skadliga eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla material som är stötande, oanständigt, eller på annat sätt, samt innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag, och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot sekretess eller offentlighet rättigheter eller intrång i immateriella rättigheter och andra äganderätter, av tredje part, eller nedladdning, kopiering eller användning som är föremål för ytterligare villkor, uttalade eller outtalade. NonTechCity frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår vid användning av besökare på webbplatsen, eller från någon nedladdning av besökarna innehåll där publiceras.
6. Innehåll som lagts ut på andra webbplatser. Vi har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, görs tillgängliga genom de webbplatser och webbsidor till vilka nontechcity.com länkar, och som länkar till nontechcity.com. NonTechCity inte har någon kontroll över de icke-NonTechCity webbplatser och webbsidor, och är inte ansvariga för deras innehåll eller deras användning. Genom att länka till en icke-NonTechCity webbplats eller webbsida, inte NonTechCity inte representera eller antyda att det stöder en sådan webbplats eller webbsida. Du ansvarar för att vidta försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojanska hästar och andra skadliga eller destruktivt innehåll. NonTechCity frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador till följd av din användning av icke-NonTechCity webbplatser och webbsidor.
7. Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Som NonTechCity ber andra att respektera sina immateriella rättigheter, respekterar det de immateriella rättigheter som tillhör andra. Om du tror att materialet ligger på eller är knutna till genom nontechcity.com kränker din upphovsrätt du uppmanas att anmäla NonTechCity i enlighet med NonTechCity Digital Millennium Copyright Act ( “DMCA”) Policy. NonTechCity kommer att svara på alla sådana meddelanden, bland annat som krävs eller är lämpligt genom att ta bort inkräktande material eller inaktivera alla länkar till intrång. NonTechCity kommer att avsluta en besökare tillgång till och användning av webbplatsen om under lämpliga förhållanden, besökaren bestäms vara upprepade intrång av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter NonTechCity eller andra. När det gäller en sådan uppsägning, kommer NonTechCity har ingen skyldighet att tillhandahålla en återbetalning av belopp som tidigare betalats till NonTechCity.
8. Intellectual Property. Detta avtal inte överföras från NonTechCity till dig någon NonTechCity eller tredje part immateriella rättigheter, och alla rättigheter och intressen i och för sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart NonTechCity. NonTechCity, nontechcity.com den nontechcity.com logotyp och alla andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med nontechcity.com, eller webbsajten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör NonTechCity eller NonTechCity licensgivare. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken som tillhör tredje part. Din användning av Webbplatsen ger dig inget rätt eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda några NonTechCity eller tredje part varumärken.
9. reklam. NonTechCity förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg om du inte har köpt ett reklamfritt konto.
10. Erkännande. NonTechCity förbehåller sig rätten att visa skrivnings länkar som “blogg på nontechcity.com,” tema författare, och teckenskrivning i din blogg sidfot eller verktygsfält.
11. Partner produkter. Genom att aktivera en partner produkt (t ex tema) från en av våra partners, godkänner du att partners villkor. Du kan välja bort sina användarvillkor när som helst genom att avaktivera partner produkten.
12. domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överföra ett tidigare registrerat domännamn, du godkänner att användningen av domännamnet är också föremål för den politik som Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( “ICANN”), inklusive deras registrerings~~POS=TRUNC rättigheter och skyldigheter.
13. Ändringar. NonTechCity förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att kontrollera detta avtal med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter utstationering av eventuella ändringar till detta avtal accepterar dessa ändringar. NonTechCity kan även i framtiden, erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster skall omfattas av villkoren i detta avtal.
14. Uppsägning. NonTechCity kan säga upp din tillgång till alla eller någon del av hemsidan när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt nontechcity.com konto (om du har en), kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Oaktat det föregående, om du har en betald tjänster konto, sådant konto kan endast sägas upp av NonTechCity om du väsentligt bryter mot detta avtal och misslyckas med att bota sådant brott inom trettio (30) dagar från NonTechCity varsel till dig detta; förutsatt att NonTechCity kan säga webbplatsen omedelbart som en del av en allmän stänga av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur bör överleva uppsägningen skall överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägande, garantiansvar, garanti och ansvarsbegränsningar.
15. Garantifriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls “i befintligt skick”. NonTechCity och dess leverantörer och licensgivare härmed frånsäger sig alla garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Varken NonTechCity eller dess leverantörer och licensgivare, gör någon garanti att webbplatsen kommer att vara felfri eller att tillgången till dessa kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från, eller på annat sätt erhålla innehåll eller tjänster genom den webbplats på din egen risk.
16. Begränsning av ansvar. Under inga omständigheter kommer NonTechCity eller dess leverantörer eller licensgivare vara ansvariga i förhållande till någon föremålet för detta avtal enligt kontrakt, försummelse, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för: (i) särskilda, tillfälliga eller följdskador; (Ii) kostnaden för upphandling av alternativa produkter eller tjänster; (Iii) för avbrytande av användning eller förlust eller korruption av data; eller (iv) för alla belopp som överstiger de avgifter som du betalat till NonTechCity enligt detta avtal under tolv (12) månader före sak. NonTechCity har inget ansvar för fel eller förseningar på grund av yttre omständigheter kontroll. Ovanstående gäller inte i den utsträckning som är förbjudet enligt tillämplig lag.
17. General representation och garanti. Du försäkrar att (i) din användning av webbplatsen kommer att vara i strikt överensstämmelse med NonTechCity Integritets med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och regler (inklusive utan begränsning några lokala lagar eller förordningar i ert land, stat, stad, eller andra statliga området, när det gäller online-beteende och godtagbart innehåll, och med alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen inte kommer att angripa eller missbruka immateriella rättigheter för tredje part.
18. Ersättning. Du samtycker till att gottgöra och hålla NonTechCity, dess entreprenörer, och dess licensgivare, och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och agenter från och mot alla anspråk och kostnader, inklusive advokatkostnader, till följd av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till ditt brott mot detta avtal.
19. Diverse. Detta avtal utgör hela avtalet mellan NonTechCity och du om detta ämne, och de kan bara ändras genom ett skriftligt tilläggs undertecknas av en behörig verkställande av NonTechCity, eller genom utstationering av NonTechCity av en reviderad version. Förutom i den utsträckning tillämplig lag, kommer om någon bestämmer annat, detta avtal, tillgång till eller användning av Webbplatsen regleras av lagstiftningen i Stockholm, med undantag dess lagvalsregler, och rätt plats för alla tvister som uppstår eller i samband med någon av samma kommer att vara statliga och federala domstolar i Malmö. Med undantag för krav på förelägganden eller skälig lättnad eller krav rörande immateriella rättigheter (som kan föras i en behörig domstol utan utstationering av en obligation), skall eventuella tvister som uppstår inom ramen för detta avtal slutligt avgöras i enlighet med det övergripande Skiljedomsregler för domstols~~POS=TRUNC och medling service, Inc. ( “fastnat”) av tre skiljedomare som utsetts i enlighet med dessa regler. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö, på engelska och skiljedomen kan verkställas i någon domstol. Den vinnande parten i någon åtgärd eller förfarande för att genomdriva detta avtal skall ha rätt till kostnader och advokatkostnader. Om någon del av detta avtal hålls ogiltiga eller ogenomförbara, kommer denna del tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt. Ett undantag av endera parten av något villkor i detta avtal eller brott mot dessa, i någon instans, inte kommer att avstå från sådant villkor eller tillstånd eller efterföljande brott därav. Du kan tilldela dina rättigheter enligt detta avtal till någon part som samtycker till, och går med på att vara bunden av dess villkor; NonTechCity får överlåta sina rättigheter enligt detta avtal utan tillstånd. Detta avtal kommer att vara bindande för och kommer att ske till fördel för parterna, deras efterföljare och tillåtna övertagare.